UNM 2023


OSLO

ARTISTS   Anders Krøger

Norway
Anders Krøger is a Norwegian composer from Oslo. He practically grew up in an orchestra and that has formed his musicality and music. With great passion for the acoustic instrument, he tries to expand the chamber and orchestral repertoire. His music balances between the traditional and the unknown, but always with a big passion of exploring new sounds.

He is a part of UNM 2023 with a piece for flute, tenor saxophone, percussion and double bass, called Koral.

Koral

Flute, sax, perc, cb

Det er et sitat som var veldig viktig for meg da jeg komponerte dette verket. Jeg er ikke sikker på hvem som står bak, men i følge quote investigator står John Locke, Benjamin Franklin, Henry David Thoreau og Woodrow Wilson alle som forfatter av sitatet.

“If I had more time, I would have written a shorter letter.”
Dette ble en sentral setning for meg i komposisjonprosessen. Jeg prøvde å tolke dette på en musikalsk måte. Hvor få toner trengs før noe høres ut som en koral?
Jeg prøvde ikke å ta en korall fra barokken for å sette det i en moderne kontekst. Jeg ville rett og slett overføre ideene fra musikkformen koral over til min egen musikalske verden.

Hvis jeg går mer i dybden nå blir dette etterhvert veldig filosofisk og kompositorisk teknisk... Det jeg prøver å si: Jeg er veldig glad i koraller og ville skrive en selv.