UNG NORDISK MUSIKK 2021: Århus, Danmark 

SØKNADSFRIST: 15. juni, 2020 (klokken 23.59)

For English

Ung Nordisk Musikk er en årlig festival for unge komponister, lydkunstnere og performancekunstnere med base i de nordiske landene. I 2021 vil festivalen finne sted 16. til 22. august i Århus, Danmark. Siden festivalen startet i 1946 har UNM vært et viktig springbrett for ung, nordisk musikk. UNM Danmark vil presentere et tverrsnitt av den levende og varierte musikkscenen i Danmark. 

Utlysning av workshopledere

Følg denne lenken og finn ut om UNM Danmarks nye utlysning for workshopledere:

Utlysning av workshopledere – UNM Danmark 2021

Utlysning av verker

Komponister og lydkunstnere med base i Norge (eller nordmenn i utlandet) under 30 år eller som for tiden studerer, er invitert til å søke om å få representere Norge og å få et stykke fremført under neste års Ung Nordisk Musikk i Aarhus i august 2021.

Juryen som består av tre etablerte norske komponister/utøvere velger syv verker blant de innsendte til å representere Norge på festivalen. Reise og opphold til de utvalgte deltakerne er dekket av UNM. De utvalgte komponistene/kunstnerne vil også delta på verksteder, forelesninger og mesterklasser under festivalen i tillegg til konsertene. Ett av festivalens viktigste formål er å gi unge komponister og kunstnere som jobber med lyd en møteplass for nettverking og en mulighet til å danne profesjonelle forhold med sine nordiske kolleger.

Det finnes ingen begrensning på sjangre eller uttrykk av verkene.  Festivalen ser frem til å ta imot eksperimentale / instrumentale / elektroniske / installasjon- / teater- /  multimedier- /  performance-basert verker.

  • SØKNADSBETINGELSER

Juryen skal være anonym og kunngjøres samtidig med de utvalgte verkene i løpet av september 2020.

Hver søker kan sende inn opptil 2 verker. I tillegg til partitur og opptak må søknaden inneholde en PDF-fil som belyser: pseudonym, fullt navn, fødselsdato, kjønnsidentitet, oppholdsstatus i Norden, skoler/institusjoner og studieår, tittel/titler av verk(ene), år(ene) når verkene er komponert, instrumentasjon(ene) til verkene og varighet(ene) til verk(ene).

Vedleggene og dokumentene til søknaden må innsendes senest den 15. juni, 2020 før klokken 23.59. Juryen vurderer kun søknadene som oppfyller kravene og kommer inn før fristen har gått ut. Partiturene og opptakene sendes inn anonymt med et pseudonym. Husk å sjekke metadata på filene! Fullt navn av søkeren kan ikke være synlig på lydfiler, partiturer eller andre vedlegg, bortsett fra PDF-filen med personopplysninger! Pseudonymet må dog være synlig på alle vedleggene. Hvis dine materialer sendes inn via Dropbox eller lignende nettsider, vil vi be at filene er tilgjengelige frem til resultatet er kunngjort.

SØKNAD SENDES TIL: unm@unm.no

UNM Norge vil utvide representasjon av fagmiljøet og har dermed implementert kjønnskvote under vurderingsprosessen. De syv utvalgte deltakerne må reflektere den ‘mannlig vs. ikke-mannlig’ proporsjonen av de innkommende søknadene.

  • HVEM KAN SØKE?

De syv utvalgte komponistene/kunstnerne skal representere Norge under festivalen. Søkere må være norsk statsborger eller bo i Norge for å kvalifisere. Alle komponister/kunstnere som er født den 15. juni, 1990 eller senere kan søke. Dersom man er fulltidsstudent til og med den 15. juni, 2020 og ikke holder en mastergrad i musikk eller kunst er man også berettiget. Søkere kan representere kun ett nordisk land, selv om man oppfyller krav i flere nordiske land. Søknaden er diskvalifisert hvis det er oppdaget at søkeren har søkt om flere land.

Søkeren kan delta på UNM festivalen kun fem ganger maksimum.

  • TEMA

Temaet for festivalen, (u)kjent farvann – (eng.: (un)common ground), taler for både det som er gjensidig forstått og det som er allment utilgjengelig. Det omfatter den geografiske forestillingen om Norden som et felles rom blant festivalens deltakere uten å behandle dem som en enhetlig mengde, men kan også peke imot måter man kan utnytte de offentlige/private arrangementsstedene. Kjent farvann er kommuniserende mens ukjent farvann er fremmedgjørende. Kjent farvann forutsetter en form for likhet mellom enkeltmenneskene mens ukjent farvann anerkjenner at muligheter ikke er likelig fordelt. Ved å velge dette temaet, håper vi å utfordre komponister/lydkunstnere/utøvere til å sende inn verk som kan være lett forståelige og/eller ualminnelig. De mange tolkningsmulighetene bør gi kunstnere frihet til å utnytte temaets vaghet og det anmoder om et mangfoldig utvalg av verker som vil hjelpe oss til å forstå hva som er vårt (u)kjente farvann.

  • HVORDAN SØKER MAN?

Man kan søke med lydkunst, performance-kunst, installasjoner eller instrumentale verker med fra soloverker til kammergrupper til sinfonietta til kor med orkester og alt imellom. Det er også mulig å søke med tape-verk eller verk med live-elektronikk eller andre konseptuelle stykker som ikke er nevnt på denne utlysningen. Verker med flere skapere er også velkommen.

UNM Danmark er ansvarlig for å ordne tekniske behov, spillelokale og utøvere til verket. 

Søknadsprosessen skjer elektronisk.

Kun ett verk skal plukkes ut til festivalen, selv om det er mulig å bidra med to verker. Det samme pseudonymet må brukes på alle innsendte verker.  Dersom verket ikke kunne fremføres under festivalen på tekniske eller praktiske grunner og et annet verk av den samme komponisten står i juryens liste, er det mulig for erstatning av verk. Men hvis det andre verket ikke er blant de utvalgte, tar juryen med forbehold om å bruke et verk av en annen komponist.

Alle vedlegg (partitur, opptak, video, PDF-filen med personopplysninger) sendes til unm(at)unm.no  Filer med mindre størrelse, f.eks partiturer på PDF-format, kan sendes som vedlegg i e-posten. Vi ber at større filer sendes gjennom lagringtjenester som Dropbox eller Google Drive. Vennligst behold filene tilgjengelig frem til resultatet er kunngjort. Søkerens navn må ikke være synlig i filnavn eller metadataene, men sørg for at både pseudonym og tittel til verkene er på filnavn. 

Følg disse lenkene for info om å slette metadata fra lyd/videofiler:

Mac / Pc

  • Spørsmål?

Skriftlig beskrivelse av verket er også akseptert, hvis verket faller utenfor formater som dokumenteres gjennom partitur, video, eller lydopptak. Ved spørsmål, ta kontakt med UNM Norges styremedlemmer Tze Yeung Ho (tyh @ unm.no) eller Ragnhild Tronsmo Haugland (ragnhild @ unm.no). Beregn god tid med søknadsforberedelse slik at du rekker fristen!

Alle materialer (f.eks partiturer, stemmer, lydfiler) som sendes inn til festivalorganiserer etter kunngjøring av resultatet må skje elektronisk. Det er ikke tillatt å gjøre betraktelige endringer til det utvalgte verket; verket skal altså fremføres i versjonen som er valgt av juryen. Festivalen tar forbehold at, i noen tilfeller, organiserer kan be komponisten til å endre verker med lengre varigheter eller/og uvanlig tekniske behov.

Lykke til og vi ser frem til å ta imot dine verker!

 

Tze Yeung Ho, Ragnhild Tronsmo Haugland og Victoria Seline Stokland

UNM Norge