UTLYSNING: UNG NORDISK MUSIKK 2020 i Tammerfors, Finland

 

SØKNADSFRIST: 15. juni, 2019 (klokken 23.59)

————————————————————————————————————————————————

Ung Nordisk Musikk er en festival for unge komponister, lydkunstnere og andre typer kunstnere som jobber med lyd i Norden. I 2020, blir festivalen holdt 24. – 30. August i Tammerfors, Finland.

Juryen, som består av tre etablerte norske komponister/utøvere, velger syv av de innsendte verker til å representere Norge på festivalen. Reise og opphold til de utvalgte deltakerne er dekket av UNM. De utvalgte komponistene/kunstnerne vil også delta på workshopper, forelesninger og masterklasser under festivalen i tillegg til konsertene. Et av festivalens viktigste formål er å gi unge komponister og kunstnere som jobber med lyd en møteplass for nettverking og en mulighet til å danne profesjonelle forhold med sine nordiske kolleger.

Det finnes ingen begrensninger når det kommer til sjangre eller uttrykk på verkene.  Festivalen ser frem til å ta imot eksperimental / instrumental / elektronisk / installasjon- / teater- /  multimedia- /  performance-baserte verker.

————————————————————————————————————————————————

SØKNADSBETINGELSER

Juryen er anonym og kunngjøres samtidig med de utvalgte verkene i løpet av september 2019.

Hver søker kan sende inn opptil 2 verker. I tillegg til partitur og opptak av verket må søknaden inneholde en PDF-fil som inneholder: pseudonym, fullt navn, fødselsdato, kjønnsidentitet, oppholdsstatus i Norden, evt. skoler/institusjoner og studieår, tittel/titler av verk(ene), år(ene)m når verkene er komponert, instrumentasjon(ene) til verkene og varighet(ene) til verk(ene).

Vedleggene og dokumentene til søknaden må sendes inn senest den 15. juni, 2019 før klokken 23.59. Juryen vurderer kun søknadene som oppfyller kravene og kommer inn før fristen har gått ut. Partiturene og opptakene sendes inn anonymt med et pseudonym. Fullt navn av søkeren kan ikke være synlig på lydfiler, partiturer eller andre vedlegg, bortsett fra PDF-filen med personopplysninger! Vi ber om at pseudonymet er synlig på alle vedleggene. Hvis dine materialer sendes inn via Dropbox eller lignende nettsider, se til at filene er tilgjengelige frem til resultatet er kunngjort.

SØKNAD SENDES TIL: unm@unm.no

UNM Norge vil utvide representasjon av fagmiljøet og har dermed implementert kjønnskvote under vurderingsprosessen. De syv utvalgte deltakerne må reflektere den ‘mannlig vs. ikke-mannlig’ proporsjonen av de innkommende søknadene.

————————————————————————————————————————————————

HVEM KAN SØKE?

De syv utvalgte komponistene/kunstnerne skal representere Norge under festivalen. Søkeren må være norsk statsborger eller bo i Norge for å kvalifisere. Alle komponister/kunstnere som er født den 15. juni, 1989 eller senere kan søke. Dersom man er fulltidsstudent til og med den 15. juni, 2019 og ikke holder en mastergrad i musikk eller kunst er man også berettiget. Søkere kan representere kun ett nordisk land, selv om man oppfyller krav i flere nordiske land. Søknaden er diskvalifisert hvis det er oppdaget at søkeren har søkt i flere land.

Søkeren kan delta på UNM festivalen maksimalt fem ganger.

————————————————————————————————————————————————

HVORDAN SØKER MAN?

Man kan søke med lydkunst, performance-kunst, installasjoner eller instrumentale verker. Alt fra soloverker, kammergrupper, sinfonietta, til kor med orkester m.m. Det er også mulig å søke med tape-verk, verk med live-elektronikk eller andre konseptuelle stykker som ikke er nevnt i denne utlysningen.

UNM Finland er ansvarlig for å ordne tekniske behov, spillelokale og utøvere til verket.   Den følgende lista av ensembler/grupper har preliminært avtalt samarbeid med festivalen:

Tampering Ensemble. instrumentasjon er 2.1.1.0/1.1.0.1/guit/pno/acc/perc/2.1.1.1. pluss én sopran. Flere eller mindre utøvere innen denne rammen er mulig.

https://www.tampering.fi/7

ÄÄNI-kollektiivi. Søkere er oppfordret til å søke med teatralske eller performative verk for denne gruppen. Kollektivets besetning er fløyte, klarinett, slagverk, piano, fiolin og cello. Det er også mulig å tilføye andre instrumenter til denne gruppen.

https://aanikollektiivi.net/

UNM Orchestra. Orkestret består av medlemmer fra Tammerfors Filharmonien og yngre utøvere fra Tammerfors Musikkakademi. Instrumentasjonen er 3.3.3.3/4.3.3.1/3/pf(cel)/arpa/archi. Større eller mindre besetninger er mulig. Verk med solister er også mulig.

https://tamperefilharmonia.fi/

http://tampereenmusiikkiakatemia.fi/orkesteritoiminta/

http://tampereenmusiikkiakatemia.fi/koulutus/orkesteriakatemia/

Tampere Cappella Chamber Choir. Koret består av 12 medlemmer. Det er mulig å sende inn verk for kor pluss instrumenter. Gruppen kan forstørres med opptil 24 sangere. 

http://tamperecappella.fi/

Elektroakustisk ensemble

UNM Finland vil danne et nytt elektroakustisk ensemble som inkluderer både utøvere og teknikere. Prøvene skal ledes av Alejandro Olarte, Sibelius-akademiets foreleser i musikkteknologi. UNM Finland oppfordrer alle interesserte til å søke med ambisiøse live-elektronikk eller “fixed media” –verk, siden det blir mulig å samarbeide med profesjonelle teknikere i det finske miljøet.

————————————————————————————————————————————————

ELEKTRONISK SØKNADSPROSSESS

Søknadsprosessen skjer elektronisk.

Kun ett verk skal plukkes ut til festivalen, selv om det er mulig å bidra med to verker. Det samme pseudonymet må brukes på alle innsendte verker. Dersom verket ikke kan fremføres under festivalen grunnet tekniske eller praktiske årsaker, og et annet verk av den samme komponisten står i juryens utvalgte liste, er det mulig å bytte verker. Skulle det andre verket ikke være blant de utvalgte, tar juryen forbehold om å bruke et verk av en annen komponist.

Alle vedlegg (partitur, opptak, video, PDF-filen med personopplysninger) sendes til unm(at)unm.no  Filer med mindre størrelse, f.eks partiturer på PDF-format, kan sendes som vedlegg i e-posten. Vi ber at større filer sendes gjennom lagringtjenester som Dropbox eller Google Drive. Vennligst behold filene tilgjengelig frem til resultatet er kunngjort. Søkerens navn må ikke være synlig i filnavn eller metadataene, men sørg for at både pseudonym og tittel til verkene er på filnavn. 

Følg disse lenkene for info om hvordan slette metadata fra lyd/videofiler:

Mac / Pc

Skriftlig beskrivelse av verket er også akseptert, hvis verket faller utenfor formater som dokumenteres gjennom partitur, video, eller lydopptak. Ved spørsmål, ta kontakt med UNM Norges styremedlemmer Tze Yeung Ho (tyh @ unm.no) eller Ragnhild Tronsmo Haugland (ragnhild @ unm.no). Beregn god tid til søknadsforberedelse slik at du rekker fristen!

Alle materialer (f.eks partiturer, stemmer, lydfiler) som sendes inn til festivalorganisator etter kunngjøring av resultatet må skje elektronisk. Det er ikke tillatt å gjøre betraktelige endringer på det utvalgte verket; verket skal altså fremføres i versjonen som er valgt av juryen.

Lykke til!
mvh,

Tze Yeung Ho, Ragnhild Tronsmo Haugland

UNM Norge